Sanering Amanzi

Het Amanzi project omhelst een saneringsproject met zeer zwaar vervuilde grond.Het terrein is na de sanering voorzien van nieuwe leeflaag, riolering en verhardingen (open en dicht).Daarbij zijn ook leidingtrace’s volledig opgeknapt (verlaagd, nieuwe laag lavaslakken en taluds voorzien van betonstraatstenen

Tankput 29 Odfjell

Op het terrein van Odfjell B.V. is door V&V Infra in een voormalige tankput een nieuwe laydown area aangelegd. De werkzaamheden bestonden uit de aanleg van bedrijfsvloerplaten (5.000 m2), (drink) watervoorziening, elektra, een Romneyloods en ketenpark.

Halfweg IV

In opdracht van de Gemeente Spijkenisse heeft de reconstructie van Halfweg 4 plaatsgevonden aan de Lorentzweg / Malledijk. De wegen (10.000 m2) zijn voorzien van een nieuwe asfaltconstructie met trottoirbanden/gootlagen en er rondom de Lorentzweg nieuwe voetpaden aangelegd tbv een veilige bereikbaar door voetgangers van de bedrijven. Tevens zijn alle inritten naar de diverse bedrijven gerenoveerd met betonstraatstenen.