Leidingwerk

De aanleg van riolering gaat verder dan het leggen van buis voor de afvoer van overtollig water.
Het gebruik van specifieke materialen voor de aanleg van afwateringssysteemen is zeker zo belangrijk.
V&V Infra B.V. legt naast de PVC leidingen, ook leidingsystemen aan van GRE/GVK, HDPE, staal, beton en voor drainage.
Voor de behandeling van afvalwater heeft V&V Infra B.V. een ruime ervaring opgebouwd in het plaatsen van Industriële Bedrijfs Afvalwaterzuiveringen (IBA), vetvangers en Olie Benzine Afscheiders (OBAS).

Onze mensen en ons materieel zijn er op uitgerust om snel en adequaat rioolproblemen van onze opdrachtgevers op te lossen.