Sanering Amanzi

Het Amanzi project omhelst een saneringsproject met zeer zwaar vervuilde grond.

Het terrein is na de sanering voorzien van nieuwe leeflaag, riolering en verhardingen (open en dicht).

Daarbij zijn ook leidingtrace’ s volledig opgeknapt, verlaagd, nieuwe laag lavaslakken en taluds voorzien van betonstraatstenen.

 

 

 

 

 

 

 

.