Saneringen

Met het scherper worden van de eisen, die gesteld worden aan het behandelen en beroeren van vervuilde grond, is door het Ministerie de BRL 7000 in het leven geroepen.

Naast de technische behandeling van de vervuilde grond is ook de administratieve verwerking van de grondbalans belangrijk geworden.

Gevoed vanuit de gedachte dat de gecertificeerde bedrijven vastlegging van administratieve feiten op eenduidige wijze uitvoeren, wordt de controle door bevoegd gezag eenvoudiger en inzichtelijker.

V&V Infra B.V. is gecertificeerd voor de BRL 7000.