Engineering

Van advies tot ontwerp, van bestek tot realisatie.
Zijn uw plannen nog niet zo vast omlijnd, dan ook kunt u terecht bij V&V Infra B.V.
Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van uw Programma van Eisen (PvE) en
deze te vertalen in een ontwerp dat aansluit bij uw wensen.

Na uitwerking zal uw definitieve ontwerp verwerkt worden in een bestek met bijbehorende bestektekeningen.
Wilt u desgewenst ook het toezicht uitbesteden dan is dit ook via V&V infra B.V. te realiseren.